کتاب اشتباهات یک زن

اثر ام. سوسا از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: نجمه سالاری-جدید ترین کتاب ها

The Mistakes Of A Woman will empower you, will make you cry, will make you reminisce on painful memories, and will also show you where you might have gone wrong in your previous relationship, but it will also teach you a valuable lesson of self-love. This book will give you different scenarios of mistakes we make as women during relationships, dating, letting go, and even going back to the arms of the person that keeps breaking our hearts. If you are not able to accept and face your mistakes, this book isnt for you.


خرید کتاب اشتباهات یک زن
جستجوی کتاب اشتباهات یک زن در گودریدز

معرفی کتاب اشتباهات یک زن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اشتباهات یک زن


 کتاب یک فنجان قهوه با ادگار آلن پو
 کتاب آتش و خشم
 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
 کتاب بحران های جمهوریت
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب همه ما عجیب و غریبیم