کتاب بازگشت از شوروی

اثر آندره ژید از انتشارات روزبهان - مترجم: جلال آل احمد-جدید ترین کتاب ها

During the 1930s, Gide briefly became a communist, or more precisely, a fellow traveller (he never formally joined the Communist Party). As a distinguished writer sympathising with the cause of communism, he was invited to tour the Soviet Union as a guest of the Soviet Union of writers. The tour disillusioned him and he subsequently became quite critical of Soviet Communism. This criticism of Communism caused him to lose socialist friends, especially when he made a clean break with it in this book Return From The USSR first published in the 1930s.


خرید کتاب بازگشت از شوروی
جستجوی کتاب بازگشت از شوروی در گودریدز

معرفی کتاب بازگشت از شوروی از نگاه کاربران
انقلاب شوروی برای بسیاری از روشنفکران و نویسندگان در سراسر جهان الهام‌بخش. این شیفتگی آنها را به خلق آثاری کاملا ایدئولوژیک کشاند. بسیاری از آنها بعدا مخالف سرسخت حکومت شوروی و لنینیسم شدند. این کتاب هم بیانگر روگردانی آندره ژید از حکومت شوروی و سیاست‌های فرهنگی آن است. ه
به جز ژید نویسندگانی همچون جان اشتاین بک، هوارد فاست، اینیاتسیو سیلونه، آرتور کوستلر و بسیاری دیگر نیز چنین شیوه‌ای پیش گرفتند، هر چند شخصی همچون برتولت برشت تا دفاع از اعدام‌های میلیونی استالین پیش رفت(فتح الله بی‌نیاز؛ تاثیر ادبیات روسیه بر ادبیات ایران/ وبسایت جن و پری).ه

مشاهده لینک اصلی
حزبی یا طرفی وجود ندارد که بستگی به آن لازم باشد.می خواهم بگویم بستگی من به آن لازم باشدو یا بتواند مرا وابدارد آن حزب را بر حقیقت ترجیح بدهم. به محض اینکه دروغ و فریب پا به درون گذاشت اضطراب من آغاز می شود. رسالتی که من برای خود قائلم راندن دروغ و فریب است . من به حقیقت بستگی دارم نه به حزب و اگر حزب حقیقت را ترک گفت من نیز فورا حزب را ترک خواهم گفت

بخشهایی از کتاب بازگشت از شوروی به ترجمه جلال آل احمد

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازگشت از شوروی


 کتاب آتش و خشم
 کتاب شرق غرب
 کتاب سرگذشت مورو
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب خیره به ابدیت
 کتاب محفل عوضی ها