کتاب بازگشت گام به گام هلر به زادگاه

اثر ولفگانگ بیتنر از انتشارات نیلوفر - مترجم: کامران جمالی-جدید ترین کتاب ها

آمرزش زمینی داستان بلندی است درباره‌ی آدم‌هایی که به هم برخورده‌اند تا از مرگ، زندگی بسازند: نویسنده نه روزهای زندانش که روزهای آزادی را می‌شمارد، مرد زن را به کشتن وامی‌دارد، زن کودکش را فدای خود می‌کند، مرد به مادر و دختری دل می‌بندد؛ آدم‌هایی که شاید دل بسته‌اند به آمرزش در آسمان، در زمین...

نکند دارم با پنهان کردن تاریخ سر خودم کلاه می‌گذارم... همه در حال پاک کردن مسائل و قلب و وقایع‌ایم؛ از ریز تا درشت. کسی به فکر آمرزش نیست؛ آمرزش در زمین، آمرزش در آسمان‌ها‌. زمین و آسمان‌مان آلوده است


خرید کتاب بازگشت گام به گام هلر به زادگاه
جستجوی کتاب بازگشت گام به گام هلر به زادگاه در گودریدز

معرفی کتاب بازگشت گام به گام هلر به زادگاه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازگشت گام به گام هلر به زادگاه


 کتاب روزگار رفته
 کتاب غرور و تعصب
 کتاب جامعه شناسی قتل
 کتاب زندگی پنهانی
 کتاب پنج نمایشنامه
 کتاب شکارچی صفر