کتاب به عقب نگاه نکن

اثر کارین فوسوم از انتشارات قطره - مترجم: اعظم هدایتی-جدید ترین کتاب ها

مرد سوتی آهنگین زد و غرق خوشحالی شد. پشت فرمان آن ماشین بزرگ، همراه با دختربچه‌ای عقب ماشین، احساس می‌کرد بر مسند قدرت نشسته. گم شدن دختربچه‌ای شش‌ساله به پلیس گزارش می‌شود. کمی بعد، جسد دختر نوجوانی به نام آنیه هولاند را جایی خارج از روستا پیدا می‌کنند که برای همهٔ مردم محلی شناخته شده است. بازرس کُنراد سه‌یر درگیر پرونده‌ای سخت و پیچیده می‌شود.


خرید کتاب به عقب نگاه نکن
جستجوی کتاب به عقب نگاه نکن در گودریدز

معرفی کتاب به عقب نگاه نکن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب به عقب نگاه نکن


 کتاب از عشق و از خاک
 کتاب فروشگاه همه چیز
 کتاب مراقبت شدید
 کتاب رد پای خدا
 کتاب ترانه ای برای سینما
 کتاب عروس های جنگ