کتاب درباره بازاریابی استراتژیک

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-جدید ترین کتاب ها
خرید کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
جستجوی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک در گودریدز

معرفی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره بازاریابی استراتژیک


 کتاب سه گانه شکارچیان (1)
 کتاب سرگذشت مورو
 کتاب نه داستان
 کتاب نامه
 کتاب جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند
 کتاب کالیپسو