کتاب درباره بازاریابی استراتژیک

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-جدید ترین کتاب ها
خرید کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
جستجوی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک در گودریدز

معرفی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره بازاریابی استراتژیک


 کتاب حفره
 کتاب سفر به سرزمین غریب
 کتاب عروس بیستم
 کتاب اسپانیا در قلب ما
 کتاب تسخیر ناپذیر
 کتاب جعبه پرنده