کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت

اثر پابلو نرودا از انتشارات ستاک - مترجم: حدیث رجبی-جدید ترین کتاب ها

Charged with sensuality and passion, Pablo Nerudas love poems are the most celebrated of the Nobel Prize winners oeuvre, captivating readers with earthbound images and reveling in a fiery re-imagining of the world. Mostly written on the island paradise of Capri (the idyllic setting of the Oscar-winning movie Il Postino), Love Poems embraces the seascapes surrounding the poet and his love Matilde Urrutia, their waves and shores saturated with a new, yearning eroticism.


خرید کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت
جستجوی کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت در گودریدز

معرفی کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت از نگاه کاربران
می توانم امشب غمناک ترین سطرها را بنویسم.
مثلا بنویسم: ” شب شکسته است
وَ تکه تکه می شوند آن ستارگان در دور دست و بر باد می روند.”

شب- باد، در آسمان می پیچد و می خواند.
می توانم امشب غمناک ترین سطرها را بنویسم.
عاشق اش بودم و گاهی هم عاشق ام می شد.

در شبی این چنین به آغوش اش کشیدم.
بوسیدم اش بسیار و بسیار زیر آسمان بی انتها.

عاشق ام بود و گاهی هم عاشق اش می شدم.
چه گونه می توانستم عاشق آن چشمان درشتِ خاموش اش نباشم.

می توانم امشب غمناک ترین سطرها را بنویسم.
برای درکِ این که ندارم اش، برای حسِ این که گم اش کرده ام.

می شنوم این شب بلند را، که بی او طولانی تر.
بر روح می نشیند این سطرها، مثل شبنم که بر علف.

دیگر چه اهمیت دارد، که نتواستم نگه اش دارم.
شب شکسته ست و او کنارم نیست.

این تمام ماجراست. کسی در دور دست می خواند. در دور دست،
روح ام را یارای نبودن اش نیست.

که انگار در تقلای یافتن اش چشمانم دو دو می زند.
که قلبم می جویدش: اوکنارم نیست.

شبی شبیه بر همان شاخ ساران به صبح می رسد.
مای آن زمان، شبیه حالِِ ما نیست.

بی گمان، عاشقش نیستم اکنون، اما چه گونه زمانی بودم.
برای رسیدنِ به او، صدایم، به تقلای جستجوی باد است.

بوسه های دیگران بر لبانش، چون بوسه های من.
صدایش، تن مرمرین اش، چشمان بی انتهایش.

بی گمان، عاشق اش نیستم اکنون شاید اما باشم.
عشق کوتاه است؛ از یاد بردن اش چه طولانی.

از آن شب ها که در آغوش می کشیدم اش دیگر،
روحم را یارای نبودن اش نیست.

هرچند این واپسین عذابی است که مرا دچارش می کند،
و این واپسین سطرهایی ست که برایش می نویسم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت


 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب ری بلاس
 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب همه ما عجیب و غریبیم
 کتاب آیدا