کتاب در جاده

اثر جک کروآک از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: یاشین آزادبیگی-جدید ترین کتاب ها

این کتاب وادارتان می‌کند به پشت فرمان اتومبیل‌تان بپرید و دل به سفر بسپارید و با سرعتی سرسام‌آور، شب و روز از میان شهرهای پرهیاهو و شهرک‌های خواب‌زده برانید و تا وقتی چرخ‌ها از جا در نرفته‌اند توقف نکنید و شعله‌های ماجراجویی را در خود بیفروزید و آن‌گاه که سفر به انتها رسید و باری دیگر سر از زندگی عادی خود درآوردید، همه‌چیز را کهنه و بی‌خاصیت می‌یابید و ممکن است یک یا دو شب را به بی‌خوابی بگذرانید و زانوی غم در بغل بگیرید که چرا دیگر نمی‌توانید حتی ذره‌ای، به مانند دیگران رفتار کنید؛


خرید کتاب در جاده
جستجوی کتاب در جاده در گودریدز

معرفی کتاب در جاده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در جاده


 کتاب همدلی با بیماران رو به مرگ
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
 کتاب آلیس در سرزمین عجایب
 کتاب آواز ملکه
 کتاب پس از کودتا
 کتاب آزارشان به مورچه هم نمی رسید