کتاب ساختن برای ماندن

اثر جیم کالینز از انتشارات هورمزد - مترجم: ریحانه توکلی-جدید ترین کتاب ها
خرید کتاب ساختن برای ماندن
جستجوی کتاب ساختن برای ماندن در گودریدز

معرفی کتاب ساختن برای ماندن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساختن برای ماندن


 کتاب فریدا
 کتاب ویرانه های زیبا
 کتاب شبح
 کتاب مصرف و زندگی روزمره
 کتاب دفترچه ی مرگ
 کتاب تنها داستان