کتاب شهامت رهبری

اثر برنه براون از انتشارات نشر نوین - مترجم: ناهید ملکی-جدید ترین کتاب ها
خرید کتاب شهامت رهبری
جستجوی کتاب شهامت رهبری در گودریدز

معرفی کتاب شهامت رهبری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهامت رهبری


 کتاب پرواز زندگی بخش
 کتاب مثبت
 کتاب شکست عادت های کهنه
 کتاب مرگ پوتیا
 کتاب راهنمای مربیگری
 کتاب کت ومن