کتاب عشق اول من

اثر ایوان کلیما از انتشارات نشر ثالث - مترجم: فروغ پوریاوری-جدید ترین کتاب ها

چهار داستان عاشقانه‌ی کلیما، روایتگر زندگی جوانی در گذر از سال‌های دشوار بلوغ اوست؛ آن هم در سرزمینی که عشق، وطن و عواطف انسانی باید فدای سیاست شود. نخستین تاثر او از عشق در برخورد با دختر جوانی در آشپزخانه‌ی گتوی یهودیان است که در لیوان او شیر بیش‌تری می‌ریزد؛ پس از او زن متاهلی پرشر و شور، یک جاسوس و سرانجام زنی شکننده که یارای رهایی از بندهای گذشته را ندارد. زیرکی، فرا رفتن از سطح، بی‌تکلیفی، نثر شاعرانه و خرده‌روایت‌های درخشان به این داستان‌ها اعتبار مضاعف می‌بخشند. انتشار آثار کلیما سالیان سال در چکسلواکی ممنوع بود و به صورت زیرزمینی منتشر می‌شد.


خرید کتاب عشق اول من
جستجوی کتاب عشق اول من در گودریدز

معرفی کتاب عشق اول من از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق اول من


 کتاب نخ نامرئی
 کتاب کاپیتان زیرشلواری 8
 کتاب نام همگان
 کتاب راهنمای آموزش های گرجیف
 کتاب چین و غرب
 کتاب چگونه یک فرزند کتابخوان تربیت کنیم؟