کتاب فروپاشی

اثر بی ای پاریس از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: ویدا اسلامیه-جدید ترین کتاب ها

اگر به خودت نتوانی اعتماد کنی، به چه کسی می‌توانی؟
کاساندرا از شبی که ماشین را در جنگل دید، آرام و قرار ندارد. در جاده‌ی پر پیچ و خم روستایی، زیر بارانی که مثل دوش می‌بارید، زنی در ماشین نشسته بود - همان زنی که کشته شد. کاساندرا می‌کوشد فکر این جنایت را از سر بیرون کند؛ به راستی چه کاری از دستش بر می‌آمد؟ در نیمه‌های شبی توفانی، رانندگی در چنین جاده‌یی خطرناک است. همسرش اگر می‌فهمید قولش را شکسته و از آن جاده به خانه آمده، خشمگین می‌شد. شاید اگر توقف می‌کرد، خودش هم آسیب می‌دید.
اما از آن شب، مسائل ریز و درشتی را فراموش می‌کند: محل پارک ماشینش را، این که دارویش را خورده یا نه، رمز دزدگیر را، یا این را که چرا وقتی بچه ندارد، کالسکه‌ی نوزاد سفارش داده است.
تنها چیزی که از یادش نمی‌رود، زنی است که شاید می‌توانست نجاتش بدهد؛ و عذاب وجدانی که در پس ذهنش لحظه‌یی از زمزمه باز نمی‌ایستد...
...و همچنین تلفن‌های مزاحم و احساس زیر نظر بودن را...
فروپاشی، رمان مهیج و جذابی است که یک لحظه نمی‌توان زمین گذاشت.


خرید کتاب فروپاشی
جستجوی کتاب فروپاشی در گودریدز

معرفی کتاب فروپاشی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فروپاشی


 کتاب با چشمان شرمگین
 کتاب کوتاه ترین داستان ها
 کتاب آن سوی بهشت
 کتاب مهندسی بهترین حرکت
 کتاب مادر ترزا
 کتاب بحران جهانی پناهندگان