کتاب فکر نکن تنهایی

اثر الیف شافاک از انتشارات مروارید - مترجم: صابر حسینی-جدید ترین کتاب ها

کتاب فکر نکن تنهایی آخرین اثر الیف شافاک است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. این کتاب شامل نوشته های این نویسنده است که در روزنامه های مختلف چاپ شده است. وی در این اثر به ادبیات، مسائل اجتماعی و زندگی خویش پرداخته است. سیاست پرتنش خاورمیانه و ترکیه ی سال های اخیر از دغدغه های این نویسنده در این کتاب است. شافاک در این کتاب همچنین از زندگی شخصی خود سخن به میان آورده و سعی کرده است ارتباطی صمیمانه با مخاطب برقرار کند


خرید کتاب فکر نکن تنهایی
جستجوی کتاب فکر نکن تنهایی در گودریدز

معرفی کتاب فکر نکن تنهایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فکر نکن تنهایی


 کتاب اگر این نیز انسان است
 کتاب لینکلن در باردو
 کتاب زیر زمینی ها
 کتاب گوژپشت نتردام
 کتاب تقلای اروس
 کتاب آلن بدیو