کتاب لورکا

اثر فدریکو گارسیا لورکا از انتشارات بیدگل - مترجم: بیژن الهی-جدید ترین کتاب ها

گزیده‌ی اشعار فدریکو گارسیا لورکا با شش افزوده‌ی منثور، نگارش بیژن الهی

‫کتاب «لورکا»ی بیژن الهی شامل دو بخش است: سروده‌ها و افزوده‌ها. سروده‌ها صد و پنج شعر برگزیده‌ی لورکاست که حدود یک‌چهارم تمامی اشعار این شاعر است. بخش افزوده‌ها نیز شامل سه گفتار از خود فدریکو گارسیا لورکا و سه نوشته درباره‌ی اوست.

‫نوشته‌هایی که از قلم لورکا به فارسی برگردانده شده: «تخیل، الهام، گریز»، «آواز ژرف» و «آن». این نوشته‌ها به بیان بیژن الهی کمک می‌کند به درک بهتر و آشنایی با زمینه و وسعت ذهنی لورکا به‌ویژه برای مخاطب فارسی‌زبان. فهرست سه نوشته‌ی دیگر کتاب بدین گونه است: «دورنمایی از سرگذشت شاعر»، «چگونگی‌ی شاعر در نیویورک»، «آخرین روزها و مرگ».


خرید کتاب لورکا
جستجوی کتاب لورکا در گودریدز

معرفی کتاب لورکا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب لورکا


 کتاب آرمان شهر
 کتاب مرگ پوتیا
 کتاب مارسل دوشان
 کتاب روان درمانی گروهی معنامحور
 کتاب شام
 کتاب هوش جنسی