کتاب مرد اول

اثر آلبر کامو از انتشارات جامی - مترجم: محمود بهفروزی-جدید ترین کتاب ها

کامو به داستان ژاک کرمری، پسر، زندگی می کند که بسیار شبیه به خودش است. کامو احزاب، صداها و بافت های دوران کودکی را که فقر و مرگ پدران را در بر می گیرد، با زیبایی طلب آمیز الجزایر و دلبستگی پسران به مادر مادری ناشنوا، به ارمغان می آورد. منتشر شده سی و پنج سال پس از کشف آن در میان خراب شدن تصادف ماشین که کامو را کشته بود، اولین مرد نتیجه گیری درخشان از زندگی و کار یکی از بزرگترین رماننویسان قرن بیست و یکم است. دختر کامو، کاترین کامو، بعدا دستنوشته دست نویس را به نوع مطبوعات فرستاد.


خرید کتاب مرد اول
جستجوی کتاب مرد اول در گودریدز

معرفی کتاب مرد اول از نگاه کاربران
من این را در فرانسه در یک درس ادبیات با تمرکز بر ادبیات مگوربین و بویر خواندم. من این را حتی بیشتر از Camus Letranger دوست داشتم، زیرا شخصی تر است. این کتاب برای من بیشتر از همه چیزهایی که در آن دوره خوانده ام بیشترین حس را داشت، شاید به این دلیل که یکی از غربی ها بود. این بسیار اتوبیوگرافی و اندیپال کمی است. از طریق Le Premier Homme بود که من توانستم همه چیز را که در آن دوره بخوانم را درک کنم.

مشاهده لینک اصلی
اگر نمیتوانید در یک کتاب نفوذ کنید و به همین ترتیب اگر یک کتاب نمیتواند به شما نفوذ کند، ارزشش را ندارد. این دلیل است که من کامو را بیش از سارتر ترجیح می دهم. سارتر نبوی و معرفت شناخته شده است، در حالی که کامو پر از زندگی و بینش است. به نظر می رسد که احساسات و سایر اضافی از بین رفته است. این کار نوشتاری به وضوح نشان دهنده پیشرفت نویسنده و وجدانش است. اگر احساس کنید که از چیزی در زندگی محروم هستید، اول مرد را بخوانید.

مشاهده لینک اصلی
بدون شک کامو یکی از نویسندگان و متفکرین قرن بیستم بود. غریبه یکی از مهمترین کتابهای 100 سال گذشته است، شاید همیشه. بنابراین، کمی ترسیده شدم که شخص اول، رمان اوباما کاموزا را به دست آورد. (ظاهرا نسخه خطی دست نویس زمانی بود که او درگذشت.) نظرات من را در اینجا ببینید: 2013 خواندن: مرد اول توسط آلبر کامو

مشاهده لینک اصلی
یادم می آید در انتظار این کتاب زمانی که خواندن داشتم که دستنوشته ای که بر پایه آن نوشته شده بود، یک کتاب زندگی نامه مونتاژ شده بود، برای انتشار آماده می شد. من مدتها تحت تأثیر بازتاب های کامو در مورد زندگی - به ویژه در افسانه سیزیف - علاقه مند شده ام و از این فرصت برای درک بهتر شرایطی که در آن یک مرد بزرگ شده بود، چنین فلسفی را توسعه و برجسته می کرد، نا امید نبودم.

مشاهده لینک اصلی
این زندگینامه سایه آلبر کامو طبیعت و وضعیت الجزایر را در حکومت استعماری فرانسوی منعکس کرده است. نویسنده به جای نوشتن یک داستان، از طریق جک کریمری، خود را پرتره ساخت. تقریبا تمام صفحات کتاب بیشتر یا کمتر محبت های شخصیت های اصلی را برای والدین خود محکوم می کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرد اول


 کتاب نفرتی که تو می کاری
 کتاب دختر قبلی
 کتاب مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا
 کتاب شیمی دان
 کتاب واقع نگری
 کتاب واقع نگری