کتاب مرگ ایوان ایلیچ

اثر لئو تولستوی از انتشارات مهتاب - مترجم: تیمور قادری-جدید ترین کتاب ها

Hailed as one of the worlds supreme masterpieces on the subject of death and dying, The Death of Ivan Ilyich is the story of a worldly careerist, a high court judge who has never given the inevitability of his dying so much as a passing thought. But one day, death announces itself to him, and to his shocked surprise, he is brought face to face with his own mortality.

How, Tolstoy asks, does an unreflective man confront his one and only moment of truth?

This short novel was an artistic culmination of a profound spiritual crisis in Tolstoys life, a nine-year period following the publication of Anna Karenina during which he wrote not a word of fiction.
A thoroughly absorbing and, at times, terrifying glimpse into the abyss of death, it is also a strong testament to the possibility of finding spiritual salvation.


خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ
جستجوی کتاب مرگ ایوان ایلیچ در گودریدز

معرفی کتاب مرگ ایوان ایلیچ از نگاه کاربران
تصویر جالبی از خانواده، روسیه، تکیه گاه زندگی انسان و البته مرگ. این ترجمه بسیار مورد بررسی قرار گرفت و ما فکر می کردیم که این کار به خوبی انجام شده است. (ما تنها کتاب اول را خوانده ایم. هر دو کوتاه هستند.)

مشاهده لینک اصلی
تولستوی در یک جفت درخشان دو کار جداگانه می پرسد (و برای خودش جواب می دهد) سوال قدیمی،Waats معنای زندگی @ (Spoiler - ظاهرا نه @ 42 @.) آیا شما با نتایج خود موافق یا نه، آنها هر دو خواندن قانع کننده ای دارند. خیلی تحریک کننده.

مشاهده لینک اصلی
من خیلی وقت پیش خواندن این شگفت انگیز را که من آن را به یاد می آورم. این حقیقت که من آن را به یاد می آورم نشان دهنده یک کتاب خوب است.

مشاهده لینک اصلی
چطوری خیلی به پردازش ...

مشاهده لینک اصلی
این اولین لئو تولستوی بود که من خوانده ام، من واقعا آن را دوست دارم و خواندن بیشتر خواهد شد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ ایوان ایلیچ


 کتاب ریگودون
 کتاب شرمنده نباش دختر
 کتاب مراقبه و آرامش درون
 کتاب هاروکی موراکامی به دیدار هایائو کاوای می رود
 کتاب بگذار دنیای بزرگ بچرخد
 کتاب محفل عوضی ها