کتاب مرگ خانم وستاوی

اثر روث ور از انتشارات نشر نون - مترجم: زهرا هدایتی-جدید ترین کتاب ها

مرگ خانم وستاوی یک رمان مهیج روان شناختی از روث ور، نویسنده ی کتاب های پرفروش زنی در کابین ۱۰، در یک جنگل تاریک تاریک و بازی دروغ است.

هریت وستاوی نامه ای غیرمنتظره دریافت می کند؛ ارثیه ی قابل توجهی از مادربزرگش به او رسیده. مثل این است که دعاهایش مستجاب شده باشد. تنها یک مسئله وجود دارد: نامه اشتباه ارسال شده است. هال می داند مهارت هایی که در حرفه ی کف بینی به دست آورده کمکش می کند به پول برسد. او تصمیمی می گیرد که زندگی اش را برای همیشه تغییر می دهد، اما به محض اینکه فریبکاری اش را شروع کند دیگر راه برگشتی نخواهد داشت؛ یا باید ادامه دهد یا خطر از دست دادن همه چیز، حتی زندگی اش را به جان بخرد…


خرید کتاب مرگ خانم وستاوی
جستجوی کتاب مرگ خانم وستاوی در گودریدز

معرفی کتاب مرگ خانم وستاوی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ خانم وستاوی


 کتاب دختر سروان
 کتاب کرگدن
 کتاب مدرسه جاسوسی 6
 کتاب جامعه فرسودگی جامعه شفافیت
 کتاب تسلی بخشی های فلسفه
 کتاب زخم