کتاب من بامدادم سرانجام

-جدید ترین کتاب ها

محبوبیت رشک‌انگیزش به‌تنهایی نه مرهون شعرش بود، نه روزنامه‌نگاری‌اش، نه ترجمه‌هایش، نه کار بزرگش در کتاب کوچه و نه جایگاهش در مقام پرچم‌دار روشنفکریِ معترض ایران؛ او آمیزه‌ای از همهٔ این‌ها و چیزی بیشتر بود. سیمای باشکوه و منحصربه‌فردش نیز در این محبوبیت مؤثر افتاد، همچنان‌که صدای پرطنین و سیگارسوخته‌اش جماعتی انبوه را شیفتهٔ خود کرد؛ حتی رگبار بی‌امان توهین و اتهام از طرف رقیبان و مخالفانش پرّ کاهی از ابهت او کم نکرد و از قضا به محبوبیت افسانه‌ای‌اش افزود.

او همواره یک جست‌وجوگر و آزمونگر باقی ماند. پاسداشت کرامت و ارزش‌های انسانی، هرگز خسته نشدن و به قله‌های فتح‌شده بسنده نکردن شاید بزرگ‌ترین آموزه و میراث او باشد.

- از متن کتاب


خرید کتاب من بامدادم سرانجام
جستجوی کتاب من بامدادم سرانجام در گودریدز

معرفی کتاب من بامدادم سرانجام از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب من بامدادم سرانجام


 کتاب لیبیدو
 کتاب عقل فراتر از احساس
 کتاب دود روشن آتش سرد
 کتاب چوب برها
 کتاب مردم مشوش
 کتاب غلبه بر بی شعوری