کتاب میدل مارچ (دو جلدی)

اثر جورج الیوت از انتشارات نشر نی - مترجم: رضا رضایی-جدید ترین کتاب ها

در سلسله‌ی رمان‌نویسان بزرگ انگلیسی در قرن نوزدهم، که از جین آستین و خواهران برونته آغاز می‌شود و به چارلز دیکنز و تاماس هاردی می‌رسد، جورج الیوت به‌سبب مهارت و ژرف‌بینی‌اش در توصیف انگیزه‌ها مقام منحصربه‌فردی دارد، به‌طوری که بسیاری از نقادان مدرن او را بزرگ‌ترین رمان‌نویس انگلیسی قرن نوزدهم می‌دانند.
شخصیت‌های رمان میدل مارچ به‌رغم سادگی ظاهری‌شان زندگی درونی بغرنجی دارند. بعضی بر معیارهایی پای می‌فشارند که همگان آن‌ها را صرفاً تحسین می‌کنند و نه تشویق، بعضی دیگر بر عادیاتی متکی‌اند که همگان آن‌ها را تشویق می‌کنند و نه تحسین. میدل مارچ داستان یک شهر است با همه‌ی ابعاد و مناسباتش.


خرید کتاب میدل مارچ (دو جلدی)
جستجوی کتاب میدل مارچ (دو جلدی) در گودریدز

معرفی کتاب میدل مارچ (دو جلدی) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میدل مارچ (دو جلدی)


 کتاب دریا دریا
 کتاب اسپانیا در قلب ما
 کتاب جزیره
 کتاب دویدن در خیابان های پکن
 کتاب کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات
 کتاب از پیدا به پنهان