کتاب مینیمالیسم دیجیتال

اثر کال نیوپورت از انتشارات میلکان - مترجم: سمانه پرهیزکاری-جدید ترین کتاب ها
خرید کتاب مینیمالیسم دیجیتال
جستجوی کتاب مینیمالیسم دیجیتال در گودریدز

معرفی کتاب مینیمالیسم دیجیتال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مینیمالیسم دیجیتال


 کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ
 کتاب پیله های من
 کتاب تک گویی های مدرن برای زنان
 کتاب اعترافات
 کتاب کوری
 کتاب آرامش در محیط کار