کتاب هر روز

اثر دیوید لویتان از انتشارات میلکان - مترجم: فاطمه جابیک-جدید ترین کتاب ها

تنها راه برای ادامه زندگی این است که هر فرد را تنها به عنوان یک احتمال ببینیم. برای آ شخصیت اصلی داستان «هر روز» این یک ضرورت مطلق است. اما برای بقیه ما این فقط می‌تواند یک ایده خوب باشد.
راستی اگر می‌توانستیم مثل آ هر روز را در بدن آدم‌های متفاوتی شروع کنیم و به گنجینه خاطرات آن‌ها دست یابیم، آیا این شانس را نداشتیم که جهان را بیشتر لمس کنیم؟


خرید کتاب هر روز
جستجوی کتاب هر روز در گودریدز

معرفی کتاب هر روز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هر روز


 کتاب دختر تحصیلکرده
 کتاب توفان شن
 کتاب قلب من و دیگر سیاهچاله ها
 کتاب دوقلوهای یخی
 کتاب بهشت زیبای خدا حقیقت دارد
 کتاب شمشیر سرنوشت