کتاب هیولای هاوکلاین

اثر ریچارد براتیگان از انتشارات افراز - مترجم: سارا خلیلی جهرمی-جدید ترین کتاب ها

The time is 1902, the setting eastern Oregon. Magic Child, a fifteen-year-old Indian girl, wanders into the wrong whorehouse looking for the right men to kill the monster that lives in the ice caves under the basement of Miss Hawklines yellow house. What follows is a series of wild, witty, and bizarre encounters. The book was originally published in 1974.


خرید کتاب هیولای هاوکلاین
جستجوی کتاب هیولای هاوکلاین در گودریدز

معرفی کتاب هیولای هاوکلاین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هیولای هاوکلاین


 کتاب رزی کارپ
 کتاب اطلس قاره های مه آلود
 کتاب اینک خزان
 کتاب باب اسرار
 کتاب نظریه ای فلسفی درباره عوضی ها
 کتاب کاساندرای زیبا