کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک

اثر اروین پانوفسکی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: محمد سپاهی-جدید ترین کتاب ها