کتاب پیراهن بی درز مریم

-جدید ترین کتاب ها

پیراهن بی درز مریم تجربه‌ی نسلی‌ست آرمان‌گرا و درگیر بهبود جهان و آفرینش حماسه‌های بزرگ که به‌دست فرومایگان مثله شدند. این رمان درباره زندگی و روابط عاطفی و اجتماعی دختری به‌نام مریم است که در بستر برخی مسائل سیاسی‌-اجتماعی روایت می‌شود


خرید کتاب پیراهن بی درز مریم
جستجوی کتاب پیراهن بی درز مریم در گودریدز

معرفی کتاب پیراهن بی درز مریم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیراهن بی درز مریم


 کتاب مدرسه جاسوسی 6
 کتاب زخم
 کتاب رولت روسی
 کتاب فکر کردن بی درنگ و با درنگ
 کتاب کنجکاوی های زیباشناختی
 کتاب جوجه تیغی