کتاب چمدان پدرم

اثر اورهان پاموک از انتشارات مانیاهنر‏‫ - مترجم: امین صدیقی-جدید ترین کتاب ها

“Two years before his death, my father gave me a small suitcase full of his writings, hand writings and notebooks.” Orhan Pamuk gave a speech called “My Father’s Suitcase” when he received the Nobel Prize in Literature in December 2006. This emotional speech which sincerely conveys the spirit of Pamuk’s thirty two years of writing effort, had a deep, worldwide impact. This book combines “My Father’s Suitcase” which is a basic text about writing and living with Pamuk’s two other speeches in which the same subjects and problems are discussed from other perspectives.


خرید کتاب چمدان پدرم
جستجوی کتاب چمدان پدرم در گودریدز

معرفی کتاب چمدان پدرم از نگاه کاربران
3 مقاله در مورد اینکه یکی دیگر از شما در هنگام خواندن، درباره خویشاوندی ادبی هستید. او بین تمیز کردن محدودیت ها بین داستان های دیگران و ما تأکید می کند. نویسنده نمونه از کشور پل (ترکیه)، همیشه در مورد otredad.Creo صحبت کردن که گاهی اوقات نوشتن بسیار ساده است، اما من نمی دانم اگر من © atribuÃrselo مترجم به جای نویسنده.

مشاهده لینک اصلی
اگر چه ± نوبل konuåÿmasä N مطالعات بحث diäÿ مقایسه است sã¶nã¼k تر باقی مانده است، SA ± RF پدرم ± N vuruculuäÿ از توشه، derinliäÿ و اشاره ATA ± آیا ± نار ± N saäÿlamlä ± آیا ± ساحل ± SA ± n در هاترا از احساسات شگفت زده hissettiäÿ ± من روز تولد من را ...

مشاهده لینک اصلی
به نوعی این سخنرانی من را بسیار نقل کرد. من آن را برای سخنرانی نوبل بسیار غیر معمول می بینم. این بسیار معمول است برای Orhan Pamuk، که به نظر می رسد مانند یک داستان دیگر تحت قلم خود را. من فکر می کنم عالی بود که در این لحظه مهمی به پرداختن به پدرش در این روش مهربان، دوست داشتنی و سپاسگزار پرداخت.

مشاهده لینک اصلی
این خواندن دلپذیر برای کسانی است که می خواهند علت را برای نوشتن پیدا کنند.

مشاهده لینک اصلی
وای!!!! هیچ حرفی، این سخنرانی فقط نقل مکان کرد و من باور نکردنی ....

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چمدان پدرم


 کتاب رسیدن به فروش بیش از حد
 کتاب بگو متاسفی
 کتاب انسان حیوان و تقوا
 کتاب ۴۸ قانون قدرت
 کتاب بهشت زیبای خدا حقیقت دارد
 کتاب اودیسه