کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت

اثر ژیل دلوز از انتشارات بیدگل - مترجم: حسین نمکین-جدید ترین کتاب ها

In Kafka Deleuze and Guattari free their subject from his (mis)interpreters. In contrast to traditional readings that see in Kafkas work a case of Oedipalized neurosis or a flight into transcendence, guilt, and subjectivity, Deleuze and Guattari make a case for Kafka as a man of joy, a promoter of radical politics who resisted at every turn submission to frozen hierarchies.


خرید کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت
جستجوی کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت در گودریدز

معرفی کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت


 کتاب صورت جلسه
 کتاب خیره به ابدیت
 کتاب فیلم همچون فلسفه
 کتاب چیزهایی که هیچکس به دختران چاق نخواهد گفت
 کتاب بنیادگرای ناراضی
 کتاب لانه کاغذی